Είναι αξιόπιστες οι ακτινολογικές εικόνες πού θα παραλάβω;

aksiopistes-aktinografiesMED-XRAYS τηλ.κέντρο 10610

Η med-xrays μέσα από την εγκατάσταση προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας παραδίνει στους χρήστες πολύ υψηλού επιπέδου ακτινολογικές εικόνες απολύτως εφάμιλλες σταθερού ψηφιακού ιατρείου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu