Γίνεται ακτινογραφία στο σπίτι τού ασθενούς ;

sto-spiti

MED-XRAYS τηλ.κέντρο 10610

Η med-xrays πραγματοποιεί ακτινογραφίες στο σπίτι των ασθενών. Με εξοπλισμό υπερσύγχρονο εξυπηρετεί αρρώστους στο ζεστό περιβάλλον τού σπιτιού τους με πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu