Υψηλή ανάλυση

hd1

Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της δουλειάς μας είναι οι πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα μεγάλης μεγέθυνσης των εικόνων είναι εφικτή. Ευρήματα πού με μία πρώτη ματιά δεν είναι απολύτως αναγνωρίσιμα, με την μεγέθυνση των εικόνων, χωρίς να επηρεάζεται η χωρική διακριτική ικανότητα τους, έχουμε μία απολύτως πιο ασφαλή αντικειμενικά διάγνωση.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu