Ψηφιακή ακτινογραφία στο σπίτι

digital 2

Τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύχθηκε στη χώρα μας το σύστημα της κατ' οίκον αντιμετώπισης περιστατικών, της προσφοράς δηλαδή ιατρικών και εργαστηριακών υπηρεσιών στο σπίτι των χρηστών.  Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό πρότυπες κινητές ακτινολογικές μονάδες κατ οίκον ακτινογράφισης με πολύ μεγάλη ευκολία και ταχύτητα μπορεί και εξυπηρετεί επείγοντα περιστατικά. Χρήστες υπηρεσιών υγείας που λόγω της δυσκολίας τους να μετακινηθούν σε ιατρικά κέντρα και έχουν ανάγκη περίθαλψης εξυπηρετούνται στο ζεστό περιβάλλον του σπιτιού τους με ακτινολογικές εξετάσεις απολύτως εφάμιλλης ποιότητας σταθερού ακτινολογικού εργαστηρίου. Κάθε ασθενής μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, πολλές φορές έχει ανάγκη πρωτοβάθμιας η δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο σπίτι. Ασθενείς με χρόνια νοσήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, μετεγχειρητικοί ασθενείς μπορούν να εξυπηρετηθούν με υψηλές υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης στο ζεστό περιβάλλον του οικογενειακού τους χώρου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Menu